Excel chủ đề 04 – Các hàm về chuỗi: cắt chuỗi, tìm kiếm chuỗi, nối chuỗi – left, right, len..Dữ liệu bài ôn excel chủ đề 4 tải tại đây:
Trong Excel hỗ trợ nhiều nhóm hàm giúp các bạn xử lý dữ liệu nhanh chóng một trong số đó là nhóm hàm xử lý văn bản và chuỗi.

Ngoài ra, bài viết dưới đây tổng hợp các hàm xử lý văn bản và chuỗi trong Excel.

1. Hàm ASC.
Cú pháp: ASC(text).

Chức năng: Hàm ASC giúp chuyển đổi các ký tự double-byte sang các ký tự single-byte.

2. Hàm BATHTEXT.
Cú pháp: BATHTEXT(number).

Chức năng: Dịch số ra chữ (tiếng Thái-lan), rồi thêm hậu tố “Bath” ở phía sau.

3. Hàm CHAR.
Cú pháp: CHAR(number).

Chức năng: Chuyển đổi một mã số trong bộ mã ANSI (có miền giá trị 1- 255) sang ký tự tương ứng.

Hàm CHAR

4. Hàm CLEAN.
Cú pháp: CLEAN(text).

Chức năng: Loại bỏ tất cả những ký tự không in ra được trong chuỗi.

5. Hàm CODE.
Cú pháp: CODE(text).

Chức năng: Trả về mã số của ký tự đầu tiên chuỗi text.

6. Hàm CONCATENATE.
Cú pháp: CONCATENATE(text1, text2…).

Chức năng: Nối nhiều chuỗi thành một chuỗi.

7. Hàm DOLLAR.
Cú pháp: DOLLAR(number, decimals).

ADVERTISEMENT

Chức năng: Chuyển đổi một số thành dạng tiền tệ (dollar Mỹ), có kèm theo dấu phân cách hàng ngàn và có thể làm tròn theo ý muốn.

8. Hà EXACT.
Cú pháp: EXACT(text1, text2).

Chức năng: So sánh hai chuỗi. Nếu giống nhau thì trả về TRUE, nếu khác nhau thì trả về FALSE. Có phân biệt chữ hoa và thường.

9. Hàm FIND.
Cú pháp: FIND(find_text, within_text, start_num).

Chức năng: Tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text), tính theo ký tự đầu tiên.

10. Hàm FIXED.
Cú pháp: FIXED(number, decimals, no_commas).

Chức năng: Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text), có hoặc không kèm theo dấu phân cách hàng ngàn, và có thể làm tròn theo ý muốn.

11. Hàm LEFT.
Cú pháp: LEFT(text, num_chars).

Chức năng: Trả về một hay nhiều ký tự đầu tiên bên trái của một chuỗi, theo số lượng được chỉ định.

12. Hàm LEN.
Cú pháp: LEN(text).

Chức năng: Đếm số ký tự trong một chuỗi.

13. Hàm LOWER.
Cú pháp: LOWER(text).

Chức năng: Đổi tất cả các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ thường.

Hàm LOWER

14. Hàm MID.
Cú pháp: MID(text, start_num, num_chars).

Chức năng: Trả về một hoặc nhiều ký tự liên tiếp bên trong một chuỗi, bắt đầu tại một vị trí cho trước.

15. Hàm PROPER.
Cú pháp: PROPER(text).

Chức năng: Đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa, và đổi các ký tự còn lại thành chữ in thường.

16. Hàm REPLACE.
Cú pháp: REPLACE(old_text, start_num, num_chars, new_text).

Chức năng: Thay thế một phần của chuỗi bằng một chuỗi khác, với số lượng các ký tự được chỉ định.

17. Hàm REPT.
Cú pháp: REPT(text, times).

Chức năng: Lặp lại một chuỗi với số lần được cho trước.

Hàm REPT

18. Hàm RIGHT.
Cú pháp: RIGHT(text, num_chars).

Chức năng: Trả về một hay nhiều ký tự tính từ bên phải của một chuỗi, theo số lượng được chỉ định.

19. Hàm SEARCH.
Cú pháp: SEARCH(find_text, within_text, start_num).

Chức năng: Tìm vị trí bắt đầu của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text), tính theo ký tự đầu tiên.

20. Hàm SUBSTITUTE.
Cú pháp: SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, instance_num).

Chức năng: Thay thế chuỗi này bằng một chuỗi khác.

21. Hàm T.
Cú pháp: T(value).

Chức năng: Trả về một chuỗi nếu trị tham chiếu là chuỗi, ngược lại, sẽ trả về chuỗi rỗng.

22. Hàm TEXT.
Cú pháp: TEXT(value, format_text).

Chức năng: Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text) theo định dạng được chỉ định.

23. Hàm TRIM.
Cú pháp: TRIM(text).

Chức năng: Xóa tất cả những khoảng trắng vô ích trong chuỗi văn bản, chỉ chừa lại những khoảng trắng nào dùng làm dấu cách giữa hai chữ.
24. Hàm UPPER.
Cú pháp: UPPER(text).
Chức năng: Đổi tất cả các ký tự trong chuỗi thành chữ in hoa.
25. Hàm VALUE.
Cú pháp: VALUE(text).
Chức năng: Chuyển một chuỗi thành một số.
Hi vọng với bài viết tổng hợp các hàm xử lý văn bản và chuỗi trên đây sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn thành công!

Nguồn: https://safevn.net

Xem thêm bài viết khác: https://safevn.net/tong-hop/

Article Categories:
Tồng Hợp

Comments

 • cô ơi có thể cho e địa chỉ mail để em gửi bài, cô ơi có thể giải giúp em bài này được không ạ?

  MỸ CHI VÕ THỊ June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • Mã hh ko theo quy luật thì làm thế nào ạ 2:11

  jin jin June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • video day hay lam anh oi

  tien nguyen June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • nhờ hồi học lớp 12 quá tính ex cực thích

  BM HiI’mQuân June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • video bo ich

  Trần Ngọc Nhất June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • hay bạn nhé, tiếp tục có nhiều chia sẽ hơn

  BIGOLIVE June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • video thì hay rồiiii

  PRO VL June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • hay

  そら June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • Cảm ơn đcs

  Bui Anh June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • Gdddasff

  Minh Sẹo TV June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • hữu ích

  D01 Music June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • Rất hay

  Số Ngheo June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • Hay

  Thịnh Vlog June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • Bạn chia sẻ hay qúa rất hứu ích

  Kênh giải trí & chia sẻ TV June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • Rất tốt

  tao không biết June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • Đc

  hg hh June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • cám ơn ad đã chia sẻ

  Cát Thành Online June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • qua rồi cái thời đi học :-

  ka vlog June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • Bài giảng hay lắm

  Hoa Thien June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • chia sẻ có ích lắm bạn

  Oops Berry June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • Hay đấy bạn

  cuoc song anh em June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • rất là hay bạn nhé, tiếp tục có nhiều chia sẽ hơn!

  ĐỨC TUẤN BVT June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • Rất hữu ích!

  TAK Channel June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • Cảm ơn bạn rất nhiều

  PHÚC VLOG LÝ June 27, 2020 10:14 pm Reply
 • 2 like

  dao song June 27, 2020 10:14 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *